CTY CỔ PHẦN DINH VIỆT

 

 

DINH VIET JSC

 

 

Nhà Thi công Sơn Chuyên nghiệp
Cung cấp Giải pháp Kỹ thuật Tối ưu cho SƠN SÀN EPOXY và SƠN TRANG TRÍ

DINH VIỆT - Chuyên gia trong lĩnh vực thi công Sơn Sàn Công nghiệp Epoxy và Sơn Trang trí, luôn cung cấp giải pháp tối ưu cho mọi yêu cầu của khách hàng.

 

 

Professional Coating Applicator
Bringing You the Best Coating Solutions for INDUSTRIAL FLOOR COATING and DECORATIVE COATING

DINH VIET - The specialist in Decorative and High Performance Floor Coatings - always provides the best solution for all coating requirements.

 

 

Địa chỉ: 377/17 Lê Quang Định,
Phường 5, Quận Bình Thạnh,
Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: + 84-8-3550-0818
Fax: + 84-8-3550-0817

 

 

Address: 377/17 Le Quang Dinh,
5th Ward, Binh Thanh District,
Ho Chi Minh City

Tel: + 84-8-3550-0818
Fax: + 84-8-3550-0817