Các Bước Nhập Khẩu Sơn Tường

Bạn cần tìm hiểu Thông tư số 10/2017/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong sản xuất và nhập khẩu. Theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ Xây Dựng thì sơn tường dạng nhũ tương là sản phẩm phải đăng ký chứng nhận hợp quy khi làm thủ tục nhập khẩu.

1. Thủ tục nhập khẩu sơn tường: các văn bản pháp quy

Bạn cần tìm hiểu Thông tư số 10/2017/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong sản xuất và nhập khẩu.
Theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ Xây Dựng thì sơn tường dạng nhũ tương là sản phẩm phải đăng ký chứng nhận hợp quy khi làm thủ tục nhập khẩu.

2. Thủ tục nhập khẩu sơn tường: Quy trình làm thủ tục hải quan
A. MÃ HS CODE SƠN TƯỜNG

Mã HS code sơn tường (dạng nhũ tương) của công ty dự định nhập khẩu có thể tham khảo 3209.10.90.
Sơn tường dạng nhũ tương có thuế nhập khẩu ưu đãi 20%, thuế VAT 10%.
Mã HS code các loại sơn tường, doanh nghiệp tham khảo nhóm 3209.

B. ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HỢP QUY SƠN VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Mặt hàng sơn tường (dạng nhũ tương) làm vật liệu xây dựng sẽ làm chứng nhận hợp quy theo QCVN16:2017/BXD
Hồ sơ gồm có:
– Hợp đồng, invoice, packing list, bill, đăng ký kinh doanh, C/O: Bản chụp 1 bản
– Giấy đăng ký chứng nhận hợp quy: 4 bản gốc theo FORM của tổ chức cấp.
– Nơi đăng ký và thời gian thực hiện: liên hệ với GOLDTRANS để được tư vấn .

C. LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU SƠN TƯỜNG

Hồ sơ gồm có:
– Invoice, packing list, bill, hóa đơn cước biển, hóa đơn CIC tại cảng (Nếu có): Bản chụp
– C/O FORM E: Bản gốc màu vàng.
– Giấy đăng ký chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng: 1 bản gốc
– Mẫu công văn 09 đem hàng về kho bảo quản
– Giấy giới thiệu: 4 bản gốc
– Hoàn thành thủ tục hải quan và đem hàng về kho bảo quản.

D. CÓ CÔNG BỐ HỢP QUY CHUẨN VÀ THÔNG QUAN HÀNG HÓA

Goldtrans nhận nhập khẩu ủy thác, làm thủ tục hải quan, đăng ký kiểm tra chất lượng cho mặt hàng sơn tường với chi phí tốt nhất và thời gian nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ