Dự án sơn sàn Epoxy 600m2 tại nhà máy Công ty TNHH Kamsund Maritime

Dinh Việt đã thực hiện thành công Dự án sơn sàn Epoxy 600m2 tại nhà máy Công ty TNHH Kamsund Maritime, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa vào năm 2010. Dinh Việt một lần nữa được ban lãnh đạo Qúy Công ty Kamsund Maritime tín nhiệm và giới thiệu đến Chủ Đầu tư cũng […]

Liên hệ