QUY ĐỊNH AN TOÀN LAO ĐỘNG

QUY ĐỊNH AN TOÀN CHO CÔNG VIỆC YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT ATI. Công việc hàn cắt Yêu cầu trước thi công1.1 Công nhân: Nam, đủ tuổi lao động Đảm bảo sức khỏe trước khi thựchiện công việc Có đầy đủ chứng chỉ hàn cắt Được huấn luyện an toàn lao độngnhóm 3 (theo thông tư […]

MẪU ĐIỀU TRA VÀ BÁO CÁO SỰ CỐ / TAI NẠN

MẪU ĐIỀU TRA VÀ BÁO CÁO SỰ CỐ / TAI NẠNPHẦN A (Hoàn thành bởi giám sát công trường / bộ phận quản lý )KHAI BÁO Kiểu tai nạn / sự cố Sự cố Sơ cấp cứu Mất thời gian Chấn thương nghiêm trọng / Chết người Tài sảnChấn thương Chuyển viện Ngày và thời […]

Chính sách An toàn, Sức khỏe, Môi trường

Công trường là nơi làm việc chính của đại bộ phận thành viên và các cộng sự – nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn, bệnh nghề nghiệp cho người trực tiếp tham gia lao động. Với đầy đủ sự nhận thức và lòng trắc ẩn, trách nhiệm của chúng tôi đối với mỗi […]

Liên hệ