Cty CP Dinh Việt hoàn thành trước thời hạn hơn 5.000 m2 Sơn Sàn Epoxy cho Siemens Bình Dương

Cuối tháng 9/2011 Công ty CP Dinh Việt đã hoàn thành và bàn giao công trình “ 5.100m2 Sơn Sàn Epoxy và 500m2 sơn Trang trí cho Khu Sản Xuất ” cho Chi nhánh Cty TNHH Siemens tại Bình Dương, sớm hơn gần một tuần so với dự kiến.

Công ty CP Dinh Việt luôn thực hiện đúng thời gian thi công và bảo đảm an toàn trong công tác bảo trì. Đây là các yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của Công ty mà khách hàng luôn quan tâm.Công ty Dinh Việt được đánh giá rất cao từ phía Chi nhánh Cty TNHH Siemens tại Bình Dương về chất lượng của dịch vụ bao gồm tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như việc thực hiện nghiêm túc những quy định an toàn chặt chẽ trong suốt quá trình thi công tại Siemens, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Siemen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ