CÔNG TY CỔ PHẦN DINH VIỆT
DINH VIET C.O

Số 15, Khu BT Liên Phương, đường 22 CVPM Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Q12, TPHCM
(+84-8) 8871 2227
(+84-8) 3891 6785
0901 335 228
 www.dinhvietco.com
 kinhdoanh@dinhvietco.com