Quản lý hoàn hảo thi công 8000m2 Sơn Epoxy tại Nhà máy FrieslandCampina Hà Nam

Sau 02 tháng tiến hành thi công Dinh Việt đã bàn giao hơn 8.000 m2  sơn Epoxy sàn, tường và kết cấu thép tại Nhà máy Friesland Campina Hà Nam tại KCN Tây Nam, Tỉnh Hà Nam vào cuối năm 2012.

Công việc thi công sơn phức tạp, các hạng mục thuộc khu vực đang sản xuất, yêu cầu an toàn và vệ sinh thực phẩm cao của Nhà máy Sữa, đòi hỏi khả năng tổ chức tốt, có kế hoạch sắp xếp công tác và phân chia nhân sự hợp lý hoàn hảo mới có thể hoàn tất đúng tiến độ mang lại thành công.

Đội ngũ thi công Dinh Việt được Nhà máy Friesland Campina Hà Nam  đánh giá cao về công tác tổ chức, chất lượng thi công cũng như việc tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của một nhà máy sản xuất sữa thuộc tập đoàn Royal FrieslandCampina – Tập đoàn sữa hàng đầu tại Hà Lan với 135 năm kinh nghiệm hoạt động trên toàn thế giới.

Perfectly managed application 8000 sqm Epoxy at Friesland Campina Hanam
After 02 months of application Dinh Viet had handed over more than 8,000 sqm of Epoxy Recoating. The work is included walls, concrete floors and metal structures at Friesland Campina Ha Nam in South-West Industrial Zone in late 2012.

The application was very complicated, all needed Epoxy  recoat areas are heavy production workshops /producing sectors. Forthermore, a Milk Plant’s Safety and food hygiene are required strictly. These asked for good organizational skills, perfect work planning and effective labor arrangement to complete (schedule) successfully.

Friesland Campina Hanam appreciates Dinh Viet team’s arrangement, application quality as well as strict compliance with the provisions of a milk manufacturer. Friesland Campina Hanam owned by Royal FrieslandCampina – the Netherlands leading dairy group with 135 years of worldwide operation experience.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ