Thi Công Sơn Dân Dụng

DỊCH VỤ

 • Sơn sàn epoxy công nghiệp
 • Sơn trang trí
 • Dịch vụ sửa chữa và bảo trì sơn epoxy

Dinh Việt là chuyên gia trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và thi công Sơn Sàn Công Nghiệp Epoxy – Sơn Trang Trí tại Việt Nam

Gỉai pháp tối ưu

Quy trình thực hiện hoàn hảo để đảm bảo lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất, kỹ thuật xử lý bề mặt chính xác và tiến độ thi công nhanh nhất

 • Xác định điều kiện và môi trường sử dụng
 • Đánh giá nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng
 • Xác định mức độ chịu mài mòn, chịu hóa chất của mẫu thử thực tế
 • Tư vấn sản phẩm chuyên dụng phù hợp
 • Tư vấn biện pháp kỹ thuật xử lý bề mặt và tiến độ thi công
 • Kiểm tra và lập lịch bảo dưỡng định kỳ

Kỹ thuật hoàn hảo

 • Đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, dày dạn kinh nghiệm được đào tạo từ các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp
 • Thiết bị hiện đại giúp bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công
 • Đặc biệt bảo đảm ảnh hưởng tối thiểu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng

SERVICES

 • Industrial Epoxy Floor Coatings
 • Decorative Paintings
 • Repair and maintenance of epoxy

Dinh Viet is the professional in providing solution and application for Industrial Epoxy Floor Coatings and Decorative Paints in Vietnam

Optimum solution

Using a perfect approach to assure the most appropriate product, accurate surface preparation techniques and fastest application

 • Diagnose existing environment conditions
 • Assess customer’s present and future requirements
 • Determine degreeof chemical and mechanical exposure with sample testing
 • Select of appropriate products
 • Propose of surface preparation technique and application progress
 • Investigate and schedule maintenance activities

Perfect Technique

 • Rich experienced and skilled technical team, trained by the world’s leading paint manufactures
 • Hi-tech equipments to support delivering quality and application progress
 • Especially ensure minimum impact to customers daily operation during application

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ